خرید(بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده)

بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده|39014874|iv|پایان نامه رایگان,تحقیق رایگان,پروژه رایگان,مقاله رایگان,مديران تحصيل کرده,مديران غیر تحصيل کرده,سير تحول مديريت,نظريه كلاسيك مديريت,نظريه مديريت علمي,نظريه مديريت اداري,نظريه بوروکراسي,پایان نامه مدیریت,مدیریت نوین,تحقیق مدیریت
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

مقدمه:
با اينکه امروزه مديريت در دنياي پيچيده و متحول جايگاه اساسي خود را پس از فراز و نشيب هاي بسيار پيدا کرده است، به نظر ميرسد در کشور ما بيان فوق مصداق کامل عيني پيدا نکرده است . مديريت آموزشي نيز از اين امر مستثني نبوده و هنوز جايگاه واقعي خود را در مفهوم علمي خود باز نيافته است. هنوز هم در موارد بسياري ،مديران فعلي آموزشي در نهايت مديران آموزشي به معني مجري قوانين و مقررات جاري هستند نه «رهبر آموزشي» و لازمه اين کار توجه به مديريت آموزشي و بها دادن به آن در مفهوم علمي آن است.
از ميان انواع مديريت آموزشي، مديريت آموزشي در سطح مدارس يکي از با اهميت ترين و حساس ترين وظايف محسوب ميگردد. آموزش در مدرسه انجام مي گيرد و کيفيت آموزش و نتايج آن نيز به مدرسه بستگي دارد. لذا نظام آموزشي بايد از مديران توانا، کار آمد و کار آزموده در سطح مدارس برخوردار باشد تا بتواند وظايف خطير خود را به نحو موثر به انجام برساند، و اين امر مستلزم آن است که نظام آموزشي از يک در جهت پرورش و جذب مديران ماهر و تحصيل کرده گام بردار و از طرف ديگر سيستم انتخاب و انتصاب مديران آموزشي را طوري طراحي نمايد که از طريق مديران شايسته و کاردان و تحصيل کرده به سمت هاي مديريت آموزشي انتخاب کردند.
توجه به وظيفه هاي خطير مدارس و تامل در مورد وظايف مديران آموزشي مدارس بر اين امر دلالت دارد که وظيفه مديران آموزشي در برنامه ريزي آموزشي و اجراي آنها خلاصه نمي شود بلکه ايجاد محيطي مساعد که همکاري موثر افراد را براي رسيدن به اهداف موجب شود، و هدايت و رهبري آموزشي و همچنين سازماندهي و نظارت و کنترل موثر نيز از وظايف اصلي مديران محسوب ميگردد، و انجام اين وظايف، مهارت ها و توانايي هاي خاصي را مي طلبد که اين مهارت ها و توانائي ها نمي توانند صرفاً از طريق تجربه حاصل شوند و آموزش و کسب آگاهي هاي لازم علمي در کنار تجربه براي دست يافتن به اين توانايي ها و مهارتها لازم و ضروري است.
دانش مديريت به مديران کمک مي کند تا بتوانند دشواري هاي کار خود را از طريق مطالعه اصول، نظريه ها و آموزش فنون و روش هاي سودمند و موثر از ميان بردارند و بتوانند به طور موثر از عهده تحولات و پويايي هاي کار خود برآيند- راه حل هاي خلاق براي مسائل و مشکلات خود ارائه دهند- منابع مادي و انساني سازمان آموزشي خودشان را جهت کسب اهداف تعليم و تربيت، به خوبي بکار گيرند و به اقدامات پيشگيرانه در قلمرو کار و فعاليت خود مبادرت ورزند.
از آنجائيکه اجرا و مديريت نظام هاي آموزش و پرورش در مقايسه با ساير بخش‌هاي فعاليت، افراد و منابع مادي و مالي بيشتري را به کار مي گيرد، و از سوي ديگر با توجه به اينکه مسئوليت مدارس در قبال دانش آموزان و جوامع، بيشتر و پيچيده تر از گذشته شده است، آموزش هاي تخصصي براي مديران مدارس بيش از هر زمان ديگري واجد اهميت است و ضرورت دارد مديران مدارس مهارت هاي جديدي را در جهت انجام موثر وظايف شان فرا گيرند.


فهرست:
فصل اول
مقدمه
تعريف موضوع
اهميت موضوع
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
قلمرو تحقيق
تعاريف اصطلات
فصل دوم
پيشينه و ادبيات تحقيق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق
فصل سوم
سير تحول مديريت
نظريه كلاسيك مديريت
نظريه مديريت علمي
نظريه مديريت اداري
نظريه بوروکراسي
مزايا و محدوديتهاي عمده تئوري کلاسيک مديريت
مکتب روابط انساني
تئوري علم مديريت
نگرش سيستمي
مديريت اقتضائي
تاثير تئوريهاي مديريت بر مديريت آموزشي
تعاريف مديريت
ويژگيهاي منحصر به فرد مديريت
مهارت مورد نياز مديران
عوامل موثر در موفقيت مديران
ارزشيابي اثر بخشي و كارآمدي مديران
عوامل موثر در اثر بخشي سازمان
وظايف مديران
برنامه ريزي
انواع برنامه ريزي
مراحل عمده برنامه ريزي
برنامه ريزي موثر
سازماندهي-تامين بكارگيري نيروي انساني
نظارت و كنترل
هدايت و رهبري
سلسله مراتب نيازها
انگيزش و رفتار
بهداشت رواني
تئوري x و y
نظريه گروهاي انساني
مطالعات در مورد نظريه رهبري
سيستم مديريت ليكرت
رهبري اقتضايي
رهبري موفق
همگاني و رهبري
رهبري مبتني بر عشق و محبت
مديريت مشاركتي
شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشاركت
مزاياي مشاركت
برنامه ريزي و اجراي تغيير
فرآيند ايجاد تغيير
خلاقيت و نوآوري
فرآيند خلاقيت
ويژگي افراد خلاق
موانع خلاقيت
استراتژي نوآوري
روابط انساني
روابط انساني در مدرسه
شاخص روابط انساني مطلوب
عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان
فصل چهارم
روش تحقيق
جامعه آماري
ابزار جمع آوري اطلاعات
نحوه جمع آوري اطلاعات
روشهاي آماري تحقيق
فصل پنجم
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه يك
نمودار فرضيه 1
جدول شماره 2 فرضيه 1
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه دو
نمودار فرضيه 2
جدول شماره 2 فرضيه 2
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه سه
نمودار فرضيه 3
جدول شماره 2 فرضيه 3
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه چهار
نمودار فرضيه 4
جدول شماره 2 فرضيه 4
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه پنج
نمودار فرضيه 5
جدول شماره 2 فرضيه 5
خلاصه تحقيق و نتيجه
پيشنهادات
محدوديتها و تنگناهاي تحقيق
پيوستها
منابع و ماخذ
پرسشنامه
حدود انتظارات مديران
شيوه نامه انتصاب مديران


مطالب دیگر:
📗166-مدل ابتكاری طراحی شبكه اتوبوسرانی تغذیه كننده شبكه ریلی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان📗167-طراحی پلاستیك بر اساس عملكرد قاب های فلزی مهاربندی شده واگرا با تیر پیوند میانی📗168-طراحی بهینه قاب های فولادی خمشی در حالت حدی و تنش مجاز به كمك الگوریتم فاخته📗169-نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD)و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD)📗170- بررسی روش های طراحی سازه های سرد نورد شده مقاوم در برابر آتش📗دانلود جزوه کامل نقشه برداری مهندسی -پروژه راه (150 اسلاید)(پاورپوینت)📗عنوان تحقيق : مکتب فرانکفورت و نقش آن در جغرافیا📗کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری📗طرح توجیهی تولید لواشک خرما📗استاندارد سرانه‌های شهری📗ساختار اجتماعی شهرهای اسلامی📗ارزیابی نقش تخلفات ساختمانی در عدم تحقق طرح های توسعه شهری (نمونه موردی: باقرشهر)📗اسماء الله و فرزند صالح📗شهر آمل و تاثیر شهرک های صنعتی در توسعه اقتصادی آن📗مقاله باغ سازی هندی📗پاورپوینت باغ سازی اروپایی📗پاورپوینت پیشگیری از جرم از منظر معماران و طراحان شهری📗پاورپوینت فضاهای جرم خیز📗پکیج کسب درآمد ماهیانه 5 تا 10 میلیون📗سوالات مصاحبه های حضوری و گذینش برای استخدام بانک ها ، شرکت ها،کارخانجات،سپاه ،ارتش؛96📗پسر شدن جنین📗فایل اتوکد مقطع عرضی آبگیر مصنوعی -3📗فایل اتوکد مقطع عرضی آبگیر مصنوعی -4📗فایل اتوکد مقطع عرضی آبنما📗فایل اتوکد مقطع عرضی آبگیر مصنوعی -5