خرید(بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان)

بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان|39014871|iv|پایان نامه رایگان,تحقیق رایگان,پروژه رایگان,مقاله رایگان, بررسي علل فرار مغزها,تحقیق فرار مغزها,فرار مغزها,فرار مغزها در ایران,فرار مغزها ,شكار مغزها,علل فرار مغزها در دبيرستان,فرار مغز,فرار دانشجویان,فرار نخبگان
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

چكيده:
اين تحقيق پيرامون دخترانه فرزانگان شهرستان بجنورد انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهشي را مجموعه ي دانش اموزان دبيرستان دخترانه ي فرزانگان شهرستان بجنورد تشكيل داده است كه 100 نفر به صورت تصادفي به عنوان نمونه ي اماري انتخاب گرديده و اطلاعات به روش كتبي توسط پرسشنامه جمع آوري گرديده و روش آماري استفاده شده در اين پژوهش آمار توصيفي مي باشد كه با فراواني و درصدگيري اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با توجه به نتايج به دست آمده تمام فرضيه ها مورد قبول است به جز فرضيه ي 10 كه ورد قبول نيست.

فهرست مطالب:
چكيده:
فصل اول - كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
هدف و علت انتخاب موضوع تحقيق
ضرورت و اهيمت موضوع تحقيق
فرضيه ها
فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق
فرار مغزها چيست
فرار مغزها يا فراري دادن مغزها
فرار مغزها يا شكار مغزها
علت پديده ي مهاجرت نخبگان و تشديد آن چيستL
عوامل موثر در فرار مغزها
نخبگان را چگونه حفظ كنيم
راه كارهاي نگهداري مغزها
30 درصد المپيادي ها مهاجرت كردند
تلاش ايران براي بازگشت المپيادي ها
پر جاذبه ترين كشورها براي مغزهاي ايران
كمبودها و بحرانهاي ناشي از تداوم مهاجرت نخبگان
عوامل موثر بر در بكار نگرفتن قدرت خلاقيت جوانان
مغزها از اروپا نيز فرار مي كنند
ضريب هوشي رؤساي جمهور آمريكا
آيا طرح معافيت از سر بازي كه چندي پيش مطرح شد مي تواند برگزيدگان را به ماندن در ايران ترغيب كند
نحوه گزينش المپيادي ها
فصل سوم روش تحقيق
نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزار جمع آوري اطلاعات
روش آماري
جامعه آماري
فصل چهارم تجزيه و تحليل و تفسير داده ها
تجزيه و تحليل داده ها به منظور قبول يا رد فرضيه ها
فصل پنجم خلاصه و نتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
پيوست ها


مطالب دیگر:
پاورپوینت درباره بهداشت ابپاورپوینت درباره بهداشت حرفه ايپاورپوینت درباره بهداشت کار قالیبافانپاورپوینت درباره بیماریهای ناشي از كارپاورپوینت درباره پانکراتیتپاورپوینت درباره تعادل و روش مطالعه پایه سومپاورپوینت درباره تعمیرات سخت افزار موبایلپاورپوینت درباره تغذيه کودک از 6 تا 24 ماهگیپاورپوینت درباره تمرین پلایومتریکپاورپوینت درباره تنشپاورپوینت درباره تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتریپاورپوینت درباره تولید آهن (آشنایی با فولادسازی)پاورپوینت درباره تئوری الاستیسیته (Theory of Elasticity)پاورپوینت درباره جشنواره نوجوان خوارزمیپاورپوینت درباره چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالیپاورپوینت درباره حالت گازيپاورپوینت درباره حرکت شناسیپاورپوینت درباره حریم شخصیپاورپوینت درباره حسگر های نور (Light sensor)پاورپوینت درباره حسگرها (دريابه)و مبدل هاپاورپوینت درباره حفاظت بارهای حساس در مقابل افت ولتاژ هاپاورپوینت درباره حقوق و دستمزدپاورپوینت درباره حکومت سربداران نخستین حکومت شیعی درایرانپاورپوینت خلاصه ای از مطالب کتاب اجتماعی سوم راهنماییپاورپوینت درباره خلاصه ي كتاب امام علي (ع) از نگاه انديشمندان غيرشيعه