خرید(بررسی تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي)

بررسی تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي|39014867|iv|تحقیق رایگان,مقاله رایگان,دانلود تحقیق رایگان,پایان نامه رایگان,پروژه رایگان,مردانگی ,زنانگی ,دانشجو,رشته تحصيلي, رابطه بين نقش جنسيتي با رشته تحصيلي,رشته تحصیلی و جنسیت,تحقیق رشته تحصیلی,علل انتخاب رشته تحصیلی,رواشناسی انتخاب رشته تحصیل
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

چکیده:
تحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ی هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه هاي سطح شهر تهران هستند که از بين آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند.
از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته ی فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.
بعلاوه بین دانشجویان کارشناسی و ارشد نیز از نظر میزان زنانگی و مردانگی رابطه تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین شاغلین رشته فنی مهندسی و شاغلین رشته هنر نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.

فهرست مطالب:
فصل اول (کليات پژوهش):
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
هدف پژوهش
سئوالات پژوهش
فصل دوم (پيشينه پژوهش):
هويت جنسي
پيدايي هويت جنسي
نظريه طرحواره جنسي
نقش يابي جنسي در اوايل کودکي
تاثيرات ژنتيکي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي
تاثيرات محيطي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي
هويت و رفتار جنسي در اواسط کودکي
تاثيرات فرهنگي بر نقش يابي جنسي در اواسط کودکي
نقش يابي جنسي در نوجواني
هويت جنسي در ميان سالي
کليشه ها يا تصورات قالبي جنسيتي چيست؟
تصورات قالبي جنسي
عقايد و رفتارهاي قالبي مربوط به جنسيت در اوايل کودکي
عقايد جنسيت کليشه اي در اواسط کودکي
تصورات قالبي و کليشه اي در مورد زنان
ويژگي هاي جنس زن
ويژگي هاي جنس مرد
ديدگاه هاي کليشه اي راجع به مردان
تغييرات نقش هاي مردان
عوامل موثر در تفويت تفاوت هاي زن و مرد
تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ خلقي
نحوه برخورد با فشارهاي روحي و عصبي
تفاوت هاي مرد و زن در کمک کردن به ديگران
نظريه طرحواره جنسيتي
سازماندهي طرحواره هاي جنسيتي
رشد طرحواره جنسيتي
زنان و اقليت هاي قومي
حضور کمرنگ زنان در عرصه هاي مديريتي
وجود نگاه هاي سنتي
آيا زنان مي توانند رهبر باشند
زنان ، جرم ، خلافکاري
شيوه هاي سنجش مردانگي و زنانگي
مقياس هاي نقش جنسيت مردانه و نقش جنسيت زنانه
تفسير نره هاي مقياس GM وGF 83
فصل سوم (روش شناسي پژوهش):
طرح تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزارهاي پژوهش
پاياني و اعتبار
فصل چهارم(نتايج):
الف:توصيف داده هاي آماري
ب: تحليل داده آماري
فصل پنجم(بحث در نتايج):
بحث در نتايج
محدوديت ها
پيشنهادات
منابع
پيوست


مطالب دیگر:
🔑فمینیسم و جرم‌شناسی🔑پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان انسان و آدم در قرآن🔑مقاله با عنوان خاتمیت و ارکان آن🔑مقاله بهائیت🔑پیدایش انسان از نظر علم و قرآن🔑مقاله ترجمه شده رشته مکانیک با عنوان مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین🔑مقاله ترجمه شده رشته کشاورزی و صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی🔑مقاله ترجمه شده رشته مدیریت و اقتصاد با عنوان احساس گناه پس از خرید:بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید🔑پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان تعریف و ویژگی های طمانینه و آرامش🔑تفسیر آیه اول سورة حمد🔑تفسیر سوره مبارکه حمد از منظر حضرت آیه الله العظمی سید روح الله موسوی خمینی (ره)🔑پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان حجاب🔑حضرت فاطمه زهرا (ع)🔑پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان حضرت محمد (ص)🔑مقاله رابطه حجاب با فرهنگ برهنگی🔑روشهای برخورد امام على (ع)و پیامبر(ص) با مخالفان🔑مقاله ریشه های انقلاب اسلامی🔑قصی بن كلاب- عبد مناف بن قصی- هاشم بن عبدمناف🔑پایان نامه کارشناسی دینی عربی با عنوان مهلکات لطیفه ربانی دل و درمان آن ها🔑مقاله تجربه مرگ🔑پایان نامه کارشناسی ارشدرشته الهیات«فلسفه وحکمت اسلامی» با عنوان مبانی ، ادله ، وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس🔑پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی با عنوان نقش حضرت زینب در واقعه عاشورا🔑هنر اسلامی🔑پایان نامه کارشناسی فقه و معارف اسلامی با عنوان ولایت فقیه🔑پایان نامه کارشناسی معارف اسلامی با عنوان ویژگی‌های عمومی پیامبران (ع)